Νομοσχέδιο πέντε αξόνων κατά φοροδιαφυγής

Το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προβλέπει αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και πιο διαφανείς ελέγχους.