Πανεπιστημιακοί: Σεβαστείτε το άρθρο 16-Ενισχύστε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση

«Παρακάμψατε το Άρθρο 16, δεν ωφελούμαστε από τα ξένα πανεπιστήμια, τα ΑΕΙ έχουν ανάγκες. Δεν κάνετε διάλογο».