«Τελευταίο γαλατικό χωριό» η Ουγγαρία για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η Ουγγαρία παραμένει η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας.