Τέμπη: Βρέθηκαν εκρηκτικές ουσίες στα προσωπικά αντικείμενα θυμάτων

Μένει να διερευνηθεί ο λόγος και ο τρόπος παρουσίας των παραπάνω εύφλεκτων υλικών στον χώρο της σύγκρουσης, υλικά των οποίων η παρουσία δεν δικαιολογείται.