Προειδοποίηση του ΕΟΦ για επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή των καταναλωτών τα προϊόντα, ο ΕΟΦ ζητά να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τον ενημερώσουν άμεσα.