Πρόκληση από τη νέα Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας – Απάντηση από το ΥΠΕΞ

Στην ορκωμοσία της αποκάλεσε τη χώρα «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, που κλήθηκε να επαναλάβει, αναφερόταν σαφώς ως «Βόρεια Μακεδονία».