Πρόστιμα σε Ασημακοπούλου και ΥΠΕΣ για την διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Η Αρχή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 440.000 ευρώ για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και παραβίαση της εμπιστευτικότητας.