ΑΘΗΝΑ
14:48
|
07.06.2023
Η σκαλωσιά που έχει στηθεί για τις εργασίες στερέωσης του βράχου προκαλεί νέους πονοκεφάλους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού.
Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω

Μπορεί η Ακρόπολη να άνοιξε και πάλι για τους, λιγοστούς πάντως, επισκέπτες, ανήμερα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου, ωστόσο, πίσω από τις κάμερες, η υπόθεση με την σκαλωσιά που έχει στηθεί για τις εργασίες στερέωσης του βράχου και τοποθέτησης του ανελκυστήρα ΑμεΑ προκαλεί νέους πονοκεφάλους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Η καταγγελία του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος (ΣΕΠΙΕ) πως το ικρίωμα που έχει στηθεί στον βόρειο τείχος της Ακρόπολης για τις ανάγκες των εργασιών τοποθέτησης του ανελκυστήρα είναι παράνομο και επικίνδυνο, προκάλεσε καταρχήν την απάντηση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). Σημειώνεται πως η ΥΣΜΑ αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία υπάγεται απευθείας στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου και συγκεκριμένα στον Γενικό Γραμματέα.

Στην απάντησή της η ΥΣΜΑ υπεραμύνεται του ικριώματος και κάνει λόγο για ειδική κατασκευή, με χαρακτηριστικά που επέβαλε η ιδιομορφία του σημείου τοποθέτησης και των εργασιών στερέωσης των βράχων, σημειώνοντας πως “σε κάθε περίπτωση, όρος της ανάθεσης ήταν η κατάθεση σχεδίου πριν από την έναρξη του έργου και ο στατικός έλεγχος της κατασκευής, η οποία διαστασιολογήθηκε κατά EC5 και επιλύθηκαν συνδυασμοί φόρτισης κατά EC1 με και χωρίς σεισμό λαμβάνοντας το κινητό φορτίο σε διάφορες στάθμες εργασίας, τα οποία έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας”.

Ο ΣΕΠΙΕ, κρίνοντας ανεπαρκή της απάντηση της ΥΣΜΑ, επανήλθε με νέα εκτενή και σκληρή επιστολή προς την υπουργό Λίνα Μενδώνη, στην οποία τεκμηριώνει αναλυτικά τις θέσεις και αντιρρήσεις του, αποδομώντας ουσιαστικά ένα προς ένα τα επιχειρήματα της ΥΣΜΑ. “Το Υπουργείο Πολιτισμού εξαιρείται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του νόμου, απλώς επειδή επιμελείται της συντηρήσεως σημαντικών μνημείων και ειδικά της Ακροπόλεως Αθηνών; Αν ναι, το γνωρίζουν αυτό οι πολιτικοί προϊστάμενοί σας καθώς και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών;” ρωτά ο ΣΕΠΙΕ την υπουργό Πολιτισμού, επισημαίνοντας εκ νέου πλήθος παρατυπιών που καθιστούν επικίνδυνη την κατασκευή και καλώντας την ευθέως να δώσει εντολή αποξήλωσης του συγκεκριμένου ικριώματος.

Η Επιθεώρηση Εργασίας

Εν τω μεταξύ, με βάση την αρχική καταγγελία του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος, κλιμάκιο επιθεωρητών της Επιθεώρησης Εργασίας επισκέφθηκε το χώρο και συνέταξε σχετικό Δελτίο Ελέγχου στις 14 Μαΐου. Σε αυτό, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την, από 19 Μαΐου, έγγραφη απάντηση της ΥΣΜΑ προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής & Κρήτης, περιλαμβάνονται υποδείξεις των επιθεωρητών για την ενίσχυση της ασφάλειας του ικριώματος.

Στην απάντηση της ΥΣΜΑ, την οποία υπογράφει, όπως άλλωστε και την αρχική απάντηση προς τον ΣΕΠΙΕ, η διευθύντρια της υπηρεσίας αρχιτέκτων μηχανικός κ. Βασιλική Ελευθερίου, σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες υποδείξεις “επιβεβαιώνουμε κατόπιν ελέγχου ότι έχουν εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο”. Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο του απαντητικού εγγράφου της ΥΣΜΑ, από το οποίο προκύπτουν και άλλα ζητήματα που χρήζουν σχολιασμού.

“ΘΕΜΑ: Ειδική κατασκευή ικριώματος έργου στερέωσης βράχου και τοιχίου Μπαλάνου στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης των Αθηνών.

Σχετ.: Δελτίο ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας με αυξ.αρ.196/14-5-2020, το οποίο παραδόθηκε στην ΥΣΜΑ στις 18.5.2020. Υπογράφεται από τους επιθεωρητές κ.κ. Πανταζόπουλο και Μπάκου.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού που μας αποστείλατε σχετικά με το ικρίωμα του έργου «Στερέωση βραχώδους υποβάθρου και τοιχίου Μπαλάνου στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμεΑ στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης», σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: Στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμεΑ εκτελούνται οι εργασίες στερέωσης του βραχώδους υποβάθρου και τοιχίου Μπαλάνου από την κατασκευαστική εταιρία ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ Α.Τ.Ε η οποία έχει συνάψει από τις 28/2/2020 σύμβαση εκτέλεσης έργου με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ». Το έργο που χρηματοδοτείται από το κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», εκτελείται σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη της σύμπραξης των γραφείων ΓΕΩΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- ΔΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΑΑΜ / ΤΜΑΜ /109565/13362/414/160/23-3-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΝΡΥ4653Π4-ΨΘΒ) με θέμα: «Έγκριση μελετών για την εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στην Ακρόπολη». Ειδικότερα η μελέτη για τη στατική επάρκεια του ικριώματος εκπονήθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία. Η επίβλεψη εκτέλεσης του ως άνω έργου ανατέθηκε από το ΥΠΠΟΑ στην ΥΣΜΑ και επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν η Βασιλική Ελευθερίου, ΠΕ αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια της ΥΣΜΑ και η Διονυσία Μιχαλοπούλου, ΠΕ πολιτικός μηχανικός, Προϊσταμένη του Τεχνικού γραφείου Τειχών της ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: Ψ61Ξ4653Π4-ΗΤΠ).

Το ικρίωμα που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου είναι ιδιαίτερης κατασκευής, μορφής και χρήσης και έχει σκοπό την στερέωση της βραχόμαζας στη θέση που θα εγκατασταθεί ο νέος ανελκυστήρας ΑμεΑ. Για την στερέωση απαιτείται μια σειρά εργασιών που περιλαμβάνει, διατρήσεις, τοποθέτηση ανοξείδωτων αγκυρίων, κατασκευή αποστραγγιστικών οπών, ενέματα, αρμολογήματα και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου γαλβανισμένου πλέγματος. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των οικοδομικών έργων ενώ η ιδιομορφία του πρανούς στη συγκεκριμένη θέση οδήγησε στην επιλογή ξύλινης εγκατάστασης. Η κατασκευή αυτή ακολουθεί τη γεωμετρία του τοιχίου Μπαλάνου και του ανάντη πρανούς, σε ύψος 18m περίπου και 11m πλάτος, έχει κλίση ως προς την κατακόρυφο και έχει τέτοια μορφή οριζοντίως ώστε να περιβάλλει το τοιχίο Μπαλάνου. Λόγω της κλίσης του τοιχίου Μπαλάνου, τα ορισμένα κατακόρυφα στοιχεία στηρίζονται στο τοιχίο/πρανές με ανοξείδωτα πακτωμένα βλήτρα. Σε εργασίες στερέωσης βράχων, όπως αυτές που εκτελούνται στην ως άνω περιοχή, με έντονο ανάγλυφο του βράχου είναι αναγκαίο τα πατάρια εύκολα και γρήγορα να διαμορφώνονται σε διαφορετικές στάθμες και να αλλάζουν πλάτος ανάλογα με τη γεωμετρία του πρανούς και τις θέσεις των βλαβών, που διαπιστώνονται επί τόπου, βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι ακριβείς θέσεις για την τοποθέτηση αγκυρίων, η διάταξη των οποίων επιβάλλεται από τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των βράχων και δεν παρουσιάζει κανονικότητα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε χρήση ξύλινων ικριωμάτων/κατασκευών καθώς παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία, προσαρμόζονται εύκολα και με ασφάλεια στο ανάγλυφο του εκάστοτε πρανούς και μπορούν να κατασκευαστούν με την απαιτούμενη στατική επάρκεια και να πληρούν τους όρους ασφάλειας. Σε αρκετά ανάλογα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού έχει επιλεγεί η χρήση ξύλινων ικριωμάτων.

Η εν λόγω ειδική κατασκευή συνίσταται από ικριώματα ειδικού τύπου και μεγάλου ύψους για εργασίες επί βραχωδών πρανών και σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00- 00:2009 «ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ» κατατάσσεται στην Κατηγορία Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Ικριώματα για τα οποία, λόγω των αυξημένων φορτίων, του μεγέθους και της σπουδαιότητάς τους, απαιτείται εκπόνηση ειδικής μελέτης από Διπλωματούχο Μηχανικό. Τα ικριώματα αυτά θα προσδιορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή των αντιστοίχων κατασκευών ή σε άλλα συμβατικά τεύχη. Η μελέτη θα αφορά το σύστημα καλουπιών – ικριωμάτων για τα συγκεκριμένα στοιχεία (τύπο, υλικά, διατομές, ηλικία, κατάσταση κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν στο υπ’ όψη έργο. Η μελέτη θα περιλαμβάνει υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση των μελών του ικριώματος ώστε να παραλαμβάνουν ασφαλώς τα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία που είναι ενδεχόμενο να εφαρμοσθούν ή να επιβληθούν, έστω και προσωρινά, λεπτομερή σχεδιασμό του ικριώματος, έκθεση για τον τρόπο συνθέσεως και συνδέσεως και την διαδικασία αποσυναρμολόγησης.

Από πλευράς της Αναδόχου Εταιρείας και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εκπονήθηκε και κατατέθηκε στην ΥΣΜΑ μελέτη για τη στατική επάρκεια του ικριώματος των συνδέσμων του και της στερέωσής του στο τοιχίο Μπαλάνου και στο βραχώδες πρανές. Το τρισδιάστατο προσομοίωμα του ικριώματος διαστασιολογήθηκε κατά EC5 με το πρόγραμμα Statik-7 της Cubus ΕΠΕ και ο έλεγχος των μελών, έγινε με το πρόγραμμα WOODexpress της Runet Software. Επιλύθηκαν συνδυασμοί φόρτισης κατά EC1 με και χωρίς σεισμό, λαμβάνοντας το κινητό φορτίο (άτομα και εξοπλισμός) σε διάφορες στάθμες και θέσεις εργασίας στο ικρίωμα. Επιπλέον κατατέθηκε σχετικό σχέδιο αποτύπωσης ικριώματος στο οποίο απεικονίζεται, όψη, κάτοψη, 3D σχεδίαση και γενική άποψη προσομιώματος.

Το εν λόγω ικρίωμα αποτελείται από κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες) από δοκούς οικοδομικής ξυλείας (C24) διατομής 8Χ8cm και τρυπόξυλα ίδιας διατομής, που στηρίζονται σε κάθε στάθμη δαπέδου με οριζόντια βλήτρα από νευρώδη χάλυβα στους αρμούς του τοιχίου. Πάνω στα τρυπόξυλα εδράζονται τα δάπεδα εργασίας που αποτελούνται από μαδέρια διατομής 25Χ5cm. Τα τρυπόξυλα στηρίζονται επιπλέον πάνω σε οριζόντιες τάβλες διατομής 12,5Χ2,5cm στην εσωτερική και εξωτερική παρειά του ικριώματος και ενισχύονται με χιαστί ίδιας διατομής. Όλοι οι σύνδεσμοι αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο έχει σημαντική παρουσία και μεγάλη εμπειρία σε ειδικού τύπου έργα όπως αυτό στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης. Αυτή η ειδική κατασκευή ικριώματος χρησιμοποιείται μόνο από ειδικευμένους εργαζομένους, όπως οι χειριστές του γεωτρύπανου, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να κινηθούν σύμφωνα με τις επιτόπου ανάγκες και να μεταφέρουν με ευκολία και ασφάλεια τον εξοπλισμό και τα εργαλεία τους, όπου αυτό απαιτείται. Για παράδειγμα το στέλεχος διάνοιξης των διατρημάτων προεξέχει τουλάχιστον ένα μέτρο της πλάτης του ικριώματος και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούν να οριοθετηθούν, κατά τη διαδικασία διάτρησης και τοποθέτησης του αγκυρίου, οι πλάτες του ικριώματος. Ο χειριστής του γεωτρυπάνου και ο βοηθός του κατά την διάνοιξη των διατρημάτων κατά τις εργασίες στερέωσης της βραχόμαζας, είναι πάντα δεμένοι με ζώνες ασφαλείας και φορούν προστατευτικά κράνη εργοταξίου. Στα πατάρια που κινούνται οι εργαζόμενοι έχει τοποθετηθεί προστατευτική κουπαστή καθώς και χιαστή προστασίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι φωτογραφίες προερχόμενες από δημοσιεύματα στον τύπο δεν αποτυπώνουν τη τελική εικόνα της κατασκευής. Λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν με την εξάπλωση του COVID-19 και ειδικά των έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί για την πρόληψη της εξάπλωσής του μέχρι την 30η Απριλίου, οι εργασίες κατασκευής του ικριώματος στο σύνολό τους, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.

Aναφορικά με τις υποδείξεις των Επιθεωρητών Εργασίας στο Δελτίο Ελέγχου 195/14-5- 2020 προς την εταιρεία ΛΙΘΟΔΟΜΟ Α.Τ.Ε. και συγκεκριμένα στα σημεία (2), (3) και (4), που αφορούν στις ενισχύσεις της ασφάλειας του εγκατεστημένου ικριώματος, επιβεβαιώνουμε κατόπιν ελέγχου ότι έχουν εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο”.

Νέα ερωτήματα

Από τα στοιχεία που περιέχονται στην απάντηση της ΥΣΜΑ προς την Επιθεώρηση Εργασίας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, προκύπτουν νέα δεδομένα και ερωτήματα. Καταγράφουμε εκείνα που θέτουν και ευρύτερα ζητήματα ως προς την ασκούμενη επί των μνημείων πολιτική, καθώς και την εμπλοκή ιδιωτικών φορέων σε εκτέλεση έργων του δημοσίου και μάλιστα ειδικών έργων αποκλειστικής αρμοδιότητας της αρχαιολογικής υπηρεσίας

1. Κύριος του έργου “Στερέωση βραχώδους υποβάθρου και τοιχίου Μπαλάνου στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμεΑ στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης”, για τις ανάγκες του οποίου στήθηκε το επίδικο ικρίωμα, δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο αλλά η “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ”, δηλαδή ο αντιπρόσωπος του “Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” στην Ελλάδα, που λειτουργεί το πολιτιστικό κέντρο “Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ίδρυμα Ωνάση” και δραστηριοποιείται στον χώρο των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Μέχρι τώρα, αυτό που είχε γίνει γνωστό ήταν πως το Ίδρυμα Ωνάση είχε χορηγήσει την τοποθέτηση του νέου ανελκυστήρα ΑμεΑ και άλλες εργασίες “ευτρεπισμού” του χώρου της Ακρόπολης και όχι πως έχει εμπλοκή (σε ποια νομική βάση άραγε;) και στα ζητήματα των τεχνικών έργων ή των εργολάβων και αναδόχων των σχετικών έργων. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αρχαιολογικό έργο.

2. Σκοποί της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία και, πάντα “με στόχο το κέρδος”, είναι, μεταξύ άλλων: η μελέτη, ανάληψη, οργάνωση και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών, τεχνικών και κτηματικών επιχειρήσεων και εργασιών, όπως και η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και η ανάληψη μελετών ή και η εκπόνηση επίβλεψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων, τεχνικής ή ιδία οικοδομικής φύσεως.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που εξετάζουμε, η ΑΡΙΟΝΑ ανέθεσε το έργο “Στερέωση βραχώδους υποβάθρου και τοιχίου Μπαλάνου στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμεΑ στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης” στην κατασκευαστική εταιρία ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ Α.Τ.Ε., την οποία επέλεξε με άγνωστες διαδικασίες, προφανώς χωρίς διαγωνισμό, όπως απαιτείται από της διαδικασίες του δημοσίου.

3. Η μελέτη σύμφωνα με την οποία εκτελείται το έργο εκπονήθηκε από την σύμπραξη δύο άλλων μελετητικών γραφείων και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό, όπως μνημονεύεται στο απαντητικό έγγραφο της ΥΣΜΑ. Η έγκριση αυτή, όμως, δεν περιλαμβάνει τη μελέτη για τη στατική επάρκεια του επίδικου ικριώματος, η οποία έγινε από την ανάδοχο εταιρεία, δηλαδή την ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ Α.Τ.Ε. Από πουθενά δεν προκύπτει αν και από ποιον εγκρίθηκε η μελέτη αυτή, καθώς ακόμη και η απάντηση της ΥΣΜΑ προς την Επιθεώρηση εργασίας κάνει λόγο μόνο για κατάθεση στην ΥΣΜΑ και όχι για έγκριση της μελέτης αυτής.

4. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα σχετικά ζητήματα, ακόμη και μετά την απάντηση της ΥΣΜΑ προς την Επιθεώρηση Εργασίας, παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα που έθεσε ο ΣΕΠΙΕ με την δεύτερη επιστολή του προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ως προς τις τεχνικές παραμέτρους, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, τα υλικά κατασκευής, τα θέματα ασφαλείας και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στο επίδικο ικρίωμα.

Πολλώ δε μάλλον που η ίδια η ΥΣΜΑ, σε δική της μελέτη του Οκτωβρίου του 2018 περιγράφει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή ικριώματος για την συγκεκριμένη εργασία στην συγκεκριμένη θέση. Ειδικότερα, στο τεύχος με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΕΣΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β14/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ” το Τεχνικό Γραφείο Τειχών της ΥΣΜΑ εισηγείται την κατασκευή μεταλλικού και όχι ξύλινου ικριώματος, με μεταλλικά και σταθερά δάπεδα εργασίας, δίνει σαφείς οδηγίες για τους κανονισμούς ασφαλείας που πρέπει να ακολουθηθούν, ενώ επισημαίνει πως απαιτείται για την όποια σχετική τελική μελέτη η έγκριση της υπηρεσίας.

Σημειώνουμε, μάλιστα, πως η ανωτέρω μελέτη συνυπογράφεται από την προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου Τειχών της ΥΣΜΑ, που είναι τώρα και συνεπιβλέπουσα των εργασιών από κοινού με την διευθύντρια της ΥΣΜΑ.

Αναμένοντας τις απαντήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, σε ένα ζήτημα που, όπως αποδεικνύεται έχει πολλές και σοβαρές παραμέτρους, ένα πρώτο σημαντικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί είναι πως η απομάκρυνση από την εφαρμογή τόσο της αρχαιολογικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας για την ασφάλεια των έργων, με την εμπλοκή ιδιωτών που κινούνται ανεξέλεγκτα, υποκαθιστώντας τις υπηρεσίες του δημοσίου ή και με την ανοχή τους, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Στο ζήτημα του ικριώματος της Ακρόπολης, που δεν είναι πλέον απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, φαίνεται πως συναντώνται, από διαφορετικές διαδρομές, πολλαπλές υβριδικές καταστάσεις που δοκιμάζουν τις πολιτικές επιλογές για το εύρος και το βάθος των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την ραγδαία υποχώρηση του πρώτου έναντι του δεύτερου, που αποτελεί και σαφή κυβερνητική κατεύθυνση.

Είναι, τέλος, προφανές πως οι αρχικές εξαγγελίες της Λίνας Μενδώνη, της επονομαζόμενης και “υπουργού Ακροπόλεως”, περί παράδοσης του νέου ανελκυστήρα ΑμεΑ στις 20 Ιουνίου, για να συμπέσει με την επέτειο εγκαινίων του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Προς αναθεώρηση βαίνει, άλλωστε, και η νέα ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί για το τέλος Ιουλίου. Συντηρητικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με την πορεία των εργασιών, τοποθετούν την παράδοση του έργου, στην καλύτερη των περιπτώσεων περί τα τέλη Σεπτέμβρη. Επομένως, η έτσι και αλλιώς τραυματισμένη λόγω του κορονοϊού τουριστική περίοδος θα βρει την Ακρόπολη μη προσβάσιμη σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες.

Από την άποψη αυτή, η συνέχιση της κοπιώδους επικοινωνιακής προσπάθειας της υπουργού Ακροπόλεως, που μόλις στις 20 Μαΐου ανακοίνωσε περιχαρής πως εγκρίθηκε η μελέτη (με την “χορηγία” του Ιδρύματος Ωνάση και αυτή…) για τις νέες διαδρομές ΑμεΑ στην Ακρόπολη, είναι κενή περιεχομένου. Χωρίς τον ανελκυστήρα, ποιο το νόημα του άγχους για την επιτάχυνση αυτή;  

Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω
Γραφτείτε συνδρομητές
Ενισχύστε την προσπάθεια του Κοσμοδρομίου με μια συνδρομή από €1/μήνα