Δουλέψτε, καταναλώστε και κλείστε το στόμα σας: Aπαγόρευση κυκλοφορίας στη Γαλλία

Ένα σχόλιο για τον “νυχτερινό επανεγκλεισμό” που επιβάλλει ο Μακρόν στους κατοίκους των γαλλικών πόλεων.