Η εξαγωγή αρχαιοτήτων και η εξέγερση του μουσείου του Ηρακλείου το 1979

Η “Εξέγερση του Ηρακλείου” τον Φλεβάρη του 1979 για να αποτραπεί ο δανεισμός αρχαιοτήτων από το αρχαιολογικό μουσείο σε έκθεση στη Νέα Υόρκη