ΑΘΗΝΑ
01:41
|
29.09.2022
Οι 7 κατηγορίες.
Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω

Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ τα νέα έντυπα «Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων» και ξεκινούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, ενώ θα υπάρξει μικρή περίοδος προσαρμογής έως την Τετάρτη, οπότε και θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Με αυτά τα δεδομένα, έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά προτεραιότητα σε γονείς παιδιών, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία, αντί της άδειας άνευ αποδοχών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού,προβλέπει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται ηλεκτρονικά από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (https://eservices.yeka.gr/) και από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση.

Οι κατηγορίες

1. Αποκλειόμενοι :Από τα νέα έντυπα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται:

α) σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας

β) τηλεργασίας και

γ) νόμιμης άδειας

οι οποίοι θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

2. Εργαζόμενοι κλειστών επιχειρήσεων: Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

3. Μη Μισθωτοί: Με νέο έντυπο μπορούν, επίσης, να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας).

4. Μέλη οργάνου διοίκησης: Με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

5. Εργαζόμενοι με εργόσημο: Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, τίθεται σε εφαρμογή νέο έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ», το οποίο εκδίδεται μέσω του ιστότοπου forma.gov.gr/.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο για την μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Εργαζόμενοι εκ περιτροπής: Σε περίπτωση κατά την οποία η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του εντύπου ειδικού σκοπού Ε4.1. (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ).

Εργαζόμενοι με κυλιόμενο ωράριο: Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας.

Άδεια ειδικού σκοπού

Σε ό,τι αφορά στην άδεια ειδικού σκοπού για γονείς παιδιών, τα οποία ανήκουν σε ευαίσθητες υγειονομικές ομάδες, προβλέπεται ότι:

Eργαζόμενοι γονείς παιδιών τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον κορονοϊό covid-19 ή έχουν σοβαρή αναπηρία άνω του 70% με απόφαση ΚΕΠΑ και εκ του λόγου αυτού δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος , λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής τους.

Η πρόβλεψη αυτή, ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση της άδειας γίνεται έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα στον οποίο εργάζονται οι γονείς, ενώ κατά την έκδοση της απόφασης θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών αυτών και η άδεια θα πρέπει να χορηγείται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις των μονογονέων και ιδιαιτέρως των δικαιούχων της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών, χήρων και άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του παιδιού.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος αυτού, να καταφεύγουν σε άδεια άνευ αποδοχών, η οποία ούτως ή άλλως στερεί την επιχείρηση από ανθρώπινους πόρους, με δυσμενείς για τους ίδιους τους εργαζόμενους συνθήκες.

Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω
ΣΥΝΑΦΗ

Το «χάος» δεν θα γίνει αποδεκτό, λέει ο Πρόεδρος του Ιράν

Ο «Ίαν» σαρώνει τις νοτιοδυτικές ακτές της Φλόριντα

Υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία τα δημοψηφίσματα, λέει η Μόσχα

Το «Yunus» βγαίνει παγανιά…

Γραφτείτε συνδρομητές
Ενισχύστε την προσπάθεια του Κοσμοδρομίου με μια συνδρομή από €1/μήνα