Πλειοδότης η αυστραλιανή Spear WTE Investments Sarl για το 49% μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ

Πλειοδότησε στον διαγωνισμό για το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ προσφέροντας περίπου 2 δισ. ευρώ.