ΗΠΑ και Ε.Ε. ανακοίνωσαν παγκόσμια δέσμευση για μείωση του μεθανίου έως το 2030

Η διακήρυξη Global Methane Pledge έχει στόχο τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου κατά 30% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020.