Στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ η ισραηλινή εταιρεία “μητέρα” του Pegasus

Η απόφαση αφορά “υπόλογες εταιρείες που αναπτύσσουν, εμπορευματοποιούν ή χρησιμοποιούν τεχνολογίες για κακόβουλους σκοπούς”.