Άγραφα: Συμβολική ανάβαση διαμαρτυρίας ενάντια στο αιολικό πάρκο

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια προβλέπεται εγκατάσταση ανεμογεννήτριας ακόμη και πάνω στο τριγωνομετρικό της κορυφής.