Γιόσι Αμράνι: «Κυρία Νούλαντ, οι χώρες της περιοχής θα πάρουν την απόφαση για τον East Med»

Ας συνειδητοποιήσουμε ποια περιουσιακά στοιχεία έχουμε ως χώρες και ως περιοχή και ας προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε προς ένα συγκεκριμένο πολιτικό, οικονομικό, στρατηγικό όφελος».