Έξω οι βάσεις από τα Νησιά Σολομώντα

Ο πρωθυπουργός του έθνους του Νότιου Ειρηνικού απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο δημιουργίας ξένης βάσης εκεί.