Η Κίνα στέλνει στρατεύματα και τανκ στη Ρωσία

Η ομάδα της Κίνας θα ανταγωνιστεί άλλες ομάδες από 37 χώρες και περιοχές στη μεγαλύτερη πολυεθνική στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας.