Προς αναβολή οι εκλογές στις Νήσους Σολομώντα λόγω αγώνων;

Σύμφωνα με το Γραφείο του πρωθυπουργού, η χώρα δεν διαθέτει τους πόρους για να φιλοξενήσει τους Αγώνες του Ειρηνικού και να πραγματοποιήσει εκλογές το 2023.