Παρατηρητήριο επιθέσεων κατά των ελευθεριών στο πανεπιστήμιο

Καταγραφή και δημοσιοποίηση περιστατικών αυθαιρεσίας της πανεπιστημιακής αστυνομίας και νομική αντίδραση.