Η NASA εμβόλισε για πρώτη φορά αστεροειδή στο διάστημα

Μετά από 10 μήνες πτήσης στο διάστημα, το αεροσκάφος DART έπληξε επιτυχώς τον αστεροειδή Δίμορφο.