Η Ελλάδα «κύριο πιάτο» στη συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας

«Δεν θα αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα» έναντι της Ελλάδας αναφέρει η ανακοίνωση που εξεδόθη στο τέλος της συνεδρίασης.