Οι Νήσοι του Σολομώντα λένε «όχι» στην εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ

Αρνούνται να υπογράψουν την προτεινόμενη διακήρυξη για την εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κρατών του Ειρηνικού.