Η Ρωσία θα ανανεώσει τη συμφωνία των σιτηρών, αρκεί αυτά να καταλήγουν στις χώρες που τα χρειάζονται

Η Ρωσία απαιτεί τα σιτηρά που μεταφέρονται μέσω της Μαύρης Θάλασσας να καταλήγουν στις χώρες που αντιμετωπίζουν επισιτιστική κρίση και όχι στην Ευρώπη.