Έρευνες σε Ορθόδοξους ναούς και μοναστήρια στην Ουκρανία

Συζητήσεις προκαλεί νομοσχέδιο, που καλεί σε πλήρη απαγόρευση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και όλων των συνδεόμενων με αυτή οργανώσεων.