Ο ζήλος των Αμερικανών για τη διαδοχή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου

Διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον, οι υπαίτιοι για το σχίσμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.