Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα Πούτιν – Η στήριξη της εκκλησίας στους μαχητές

Ο Πούτιν απηύθυνε χριστουγεννιάτικους χαιρετισμούς σε Ρώσους και Ορθόδοξους πιστούς, επισημαίνοντας τον ρόλο των εκκλησιαστικών οργανώσεων στην υποστήριξη των συμμετεχόντων στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση.