Πρόταση Μισέλ για ανοικοδόμηση της Ουκρανίας από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

Βαθύς σκεπτικισμός μεταξύ ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τη συμβατότητα της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με το κράτος δικαίου.