Σπουδαία ανακάλυψη μυστικού διαδρόμου στη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Ο διάδρομος κατασκευάσθηκε ίσως για τον μετριασμό του βάρους της Πυραμίδας, είτε επί της κύριας εισόδου, είτε επί μυστικής αίθουσας, που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα.