Καταλήψεις σε τμήματα Γεωπονίας: Φοιτητές-καθηγητές διεκδικούν επαγγελματικά δικαιώματα

Φοιτητές και καθηγητές από σχολές της Αθήνας, Κρήτης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Αλεξάνδρειας, Φλώρινας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης ζητούν αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.