Νέα πρόεδρος της αναπτυξιακής τράπεζας των BRICS η Ντίλμα Ρούσεφ

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας διόρισε ομόφωνα επικεφαλής την πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας.