Μυστικές συνομιλίες Συρίας-ΗΠΑ στο Ομάν

Οι μυστικές συνομιλίες γίνονται με τη μεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν, που παραδοσιακά παίζει αυτό το ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.