Ο PMI της Ευρωζώνης υποχώρησε λόγω επιπλέον συρρίκνωσης της μεταποίησης

Ο τομέας της μεταποίησης κατέγραψε ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση, ενώ η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών επισκιάζεται από ερωτήματα και ανησυχίες.