Κως: Γυναίκα ξεψύχησε σε καρότσα αγροτικού λόγω έλλειψης ασθενοφόρου

Το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού βρισκόταν σε άλλο περιστατικό, ενώ η μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο καθυστέρησε και λόγω έργων που έκλειναν τους δρόμους.