Κέντρο διερχομένων πρεσβευτών η Αλεξανδρούπολη…

Το στρατηγικής σημασίας λιμάνι μπαίνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ξένων δυνάμεων με αφορμή (αλλά όχι μόνο) τον πόλεμο στην Ουκρανία.