Σας εκβιάζω γιατί… σας αγαπώ – Αλλιώς δεν ξέρετε τι σας περιμένει

Φωνή μιαρά, γέγονας κακώς, αγοραίος εί, έχεις άπαντα προς πολιτείαν ά δει.