Ρωσικό τελεσίγραφο για τη Μαύρη Θάλασσα

Από αύριο, όλα τα πλοία που με προορισμό λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα θα αντιμετωπίζονται ως δυνητικοί μεταφορείς στρατιωτικών φορτίων.