Βία… pass

«Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν είναι αστυνομικός», είπε ο Γιάννης Οικονόμου.