Η Ινδία «υποστηρίζει πλήρως» τη διεύρυνση των BRICS

Οι Μόντι και Λούλα θεωρούντο οι λιγότερο θετικοί σε μια προοπτική εισδοχής νέων μελών στα BRICS.