Καταγγελία για προσπάθεια περίφραξης της ΒΙΟΜΕ από συνεργείο

Η ΣΕ ΒΙΟ.ΜΕ. καλεί τον αλληλέγγυο κόσμο για βοήθεια ενάντια στις προσπάθειες εκκένωσης του εργοστασίου.