Πώς οι νέες συντάξεις μετατρέπονται σε επιδόματα

Η αναλογική αντιμετώπιση των συνταξιούχων, προφανώς έχει καθορίσει ως σημείο συνάντησης μεταξύ των γενεών τη διασταύρωση των οδών… φτώχειας και ταλαιπωρίας.