Καραμανλής: Κανένα σύστημα ασφαλείας δεν θα απέτρεπε την τραγωδία στα Τέμπη

Ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των σιδηροδρόμων υποστήριξε πως καμία τεχνολογία δεν μπορούσε να αποτρέψει την τραγωδία.