Το φοιτητικό κίνημα για το Σύνταγμα και το Δίκαιο

Το φοιτητικό κίνημα κάθε συγκυρίας έχει το δικό του στίγμα και τον δικό του μοναδικό χαρακτηρισμό.