Σχέδια Χριστιανών Σιωνιστών για τη θυσία κόκκινης δαμαλίδος στην Ιερουσαλήμ

Εξτρεμιστικοί κύκλοι Χριστιανών Σιωνιστών επιχειρούν να ζωντανέψουν το θρύλο της κόκκινης δαμαλίδας με στόχο ένα νέο ναό του Σολομώντα.